Wrocław, dz. 3/30

Lokalizacja

Woj.: dolnośląskie, Powiat: Wrocław, Gmina: Wrocław, Polska

Kępa Mieszczańska

Powierzchnia

gruntu: 1,3391 ha

użytkowa: 2709,00 m2

Media

elektryczność

woda

gaz

kanalizacja

Dotychczasowa funkcja

magazynowe

Kategoria

mieszkaniowe

biurowe

usługowo - handlowe

Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż

Przetarg w dniu: 28.06.2019r. godz. 12:00

Pozycje przetargowe:

  1. Powierzchnia 1,3391 ha
    Cena wywoławcza 16 100 000,00 PLN

 

Pobierz ogłoszenie

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

Sekretariat,

(OR AMW we Wrocławiu)

Tel.: (+48 71) 710 72 00

E-mail: wroclaw@amw.com.pl

 

Katarzyna Duś, Starszy specjalista

(Dział ds. Nieruchomości)

Tel.: 717107299

E-mail: k.dus@amw.com.pl

 

Paweł Łapot, Specjalista

(Dział ds. Marketingu i PR)

Tel.: (+48 71) 710 72 09

E-mail: p.lapot@amw.com.pl

 

Śledzenie statusu

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Powiadom mnie o zmianie statusu dla tej nieruchomości.

Opis nieruchomości

Lokalizacja

Nieruchomość zabudowana położona w najatrakcyjniejszej części śródmiejskiej Wrocławia – na wyspie zwanej Kępą Mieszczańską. Atrakcyjność położenia nieruchomości podkreślają bliskość do Rynku i Uniwersytetu - ok. 5 minut traktem spacerowym oraz doskonałe połączenie komunikacyjne poprzez przeprawy mostowe z drogami wylotowymi z miasta w kierunku na Poznań i Warszawę. Od początków powstania miasta-wyspa zawsze miała strategiczne znaczenie. Stanowiła część fortyfikacji obronnych, była silnie umocnioną twierdzą, a w XIX w usytuowano tu wojskowy lazaret, później przekształcony w koszary kawalerii. Ostatnia wojskowa funkcja nieruchomości to kompleks warsztatowo- magazynowy. Teren nieruchomości  wyniesiony jest 5 m ponad powierzchnię  Odry. Jego granice z rzeką stanowią kamienne nabrzeża równomiernie porośnięte pasem drzew.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość stanowi działka nr 3/30, AM-21, obręb 0005-Plac Grunwaldzki o pow. 1,3391 ha.

Działka nr 3/30 zabudowana jest budynkami nr 39, 44, 61, 62, 63, 51, obiektami nr 23 i 87 (wiata) o łącznej powierzchni użytkowej 525,00 m2 i kubaturze 4 110 m3 oraz innymi budowlami.

Budynek nr 39 - dawnej stajni 2 regimentu artylerii polowej, ostatnio użytkowany jako archiwum wojskowe - z terenem pod budynkiem jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 347/A/04 na podstawie Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Nr L.dz. WRiD-BL/EK-600-74/04 z dnia 25.08.2004r. Decyzją nr 1060/2009 z dnia 13.08.2009 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności w/w budynku zabytkowego w formie sprzedaży w trybie przetargowym, pod warunkiem zawarcia w umowie sprzedaży stosownej klauzuli w zakresie wpisania budynku do rejestru zabytków i informacji, że podlega on ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r,  nr 162 poz. 1568 ze zm.).

Dostęp do drogi publicznej z działki nr 3/30 zapewniony zostanie poprzez działkę drogową nr 3/40, AM-21, obręb Plac Grunwaldzki, na której ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3/30.

Na terenie nieruchomości usytuowane są fragmenty sieci i przyłączy dawnego kompleksu wojskowego (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i c. o.) W celu zapewnienia dostawy mediów do nieruchomości, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci od dostawców mediów.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr WR1K/00196515/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły oferty

Teren, na którym leży nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI/1105/13 z dnia 27 czerwca 2013r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego w dniu 15.07.2013r. poz. 4330). Zgodnie z powyższym planem działka nr 3/30 leży na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW-U/7 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (wysokość zabudowy do 22 m – nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków) i 1KDW/2 – tereny dróg wewnętrznych. Ponadto północna część działki leży na terenie 1MW-U/4 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (wysokość zabudowy do 22 m). Niewielkie fragmenty działki leżą na terenach 4ZP – tereny zieleni i 1MW-U/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (wysokość zabudowy do 22 m).

Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 03.12.2013 r. II SA/Wr 696/13 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz.1451) stwierdzono nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI/1105/13 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu w części tekstowej i graficznej odnoszącej się do terenów oznaczonych symbolem 1KDW/2, 1KDW/3, 1KDW/4.

Na całym obszarze objętym planem ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, w której przedmiotem ochrony jest m. in. budynek nr 39 wpisany do rejestru zabytków. Ponadto ustalono strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem, w tym na obszarze dawnych bastionów - reliktów zabytkowej architektury obronnej - w strefie tej wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Plan sytuacyjny

Mapa

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY