Łódź, dz. 349/5

Lokalizacja

Woj.: łódzkie, Powiat: Łódź, Gmina: Łódź, Polska

ul. Pryncypalna 94

Powierzchnia

gruntu: 33,6215 ha

użytkowa: 51565,00 m2

Media

elektryczność

woda

kanalizacja

Dotychczasowa funkcja

magazynowe

Kategoria

magazynowe

Kontakt

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

Joanna Dydyszko, Kierownik

(Dział ds. Marketingu i PR)

Tel.: (+48 52) 52 57 890

E-mail: j.dydyszko@amw.com.pl

 

Śledzenie statusu

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Powiadom mnie o zmianie statusu dla tej nieruchomości.

Opis nieruchomości

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części Łodzi, na terenie dzielnicy Łódź Górna, przy ul. Pryncypalnej 94. Nieruchomość położona jest na geodezyjnie wyodrębnionej działce nr 349/5 i ograniczona ulicami: Pryncypalną, Trybunalską, Kosynierów Gdyńskich oraz Trasą Górną. Wjazd na nieruchomość urządzony jest od ulicy Pryncypalnej. Działka położona jest w dogodnej lokalizacji – 800 m od drogi krajowej nr 1, łączącej północ z południem Polski, ok. 10 km od autostrad A1 i A2, ok. 6 km od Portu Lotniczego Łódź oraz 1,5 km od stacji kolejowej Łódź Chojny. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy o charakterze przemysłowym, magazynowym oraz handlowo-usługowym.
Z uwagi na strategiczne znaczenie dla miasta i regionu, wynikające z lokalizacji i bardzo dobrej obsługi komunikacyjnej, nieruchomość znajduje się w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 33,6215 ha i nieregularnym, zbliżonym do trójkąta kształcie, nie powodującym utrudnień w jej zagospodarowaniu. Ukształtowanie terenu w przewadze płaskie, z fragmentem zbiornika retencyjnego umiejscowionym w południowo – wschodniej części działki. Zabudowę nieruchomości stanowią 64 budynki wybudowane w technologii tradycyjnej i częściowo o konstrukcji drewnianej, o funkcji biurowej, warsztatowej i magazynowej, o łącznej powierzchni użytkowej   51 565 m2 i kubaturze 244 123 m3. Obecnie budynki nie są użytkowane, a stan techniczny określić można jako zróżnicowany. Na terenie nieruchomości znajdują się     również: drogi żwirowe, bitumiczne oraz betonowe, dwa place (betonowy o powierzchni 1240 m2 i bitumiczny o powierzchni 1000 m2), ogrodzenia oraz bocznica kolejowa nr 163
o całkowitej długości 7 411,57 m, stanowiąca odgałęzienie z linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica, rozjazdem nr 9 na stacji Łódź Chojny. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: ciepłowniczej, kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, odgromowej oraz alarmowej.

Szczegóły oferty

Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się dużym potencjałem inwestycyjnym. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27.10.2010 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zieleni, urządzonej z programem usługowym, oznaczonych na rysunku studium symbolem ZP, w systemie ekologicznym miasta w strefie zespołów miejskich. Nadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXVI/1415/13 z dnia 03.07.2013 r., Prezydent Miasta Łodzi stwierdza konieczność sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających aktualne potrzeby przestrzenne dla rozwoju Łodzi, w tym również dla przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie przewiduje umieszczenie ww. nieruchomości na terenach centrów logistycznych obejmujących tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji 
i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.

Mapa

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY